یکی از مضحک‌ ترین تعارفات ایرانی اینه که میگن مرحوم عمرشو داد به شما


مرحوم اگر حق انتخاب داشت عنشو هم به من و شما نمیداد 😂😂
به ما بپیوندید 😂👇
Tiban.blog.ir